En tillitsreform er noe vi i De Grønne applauderer. Nettopp fordi vi ser at dagens system med NPM og balansert målstyring rett og slett ikke er egnet for tjenester rettet mot mennesker. Det er en del premisser som helt klart må på plass først, og et av dem er å avkommersialisere det offentlige velferdstilbudet. Slike tjenester må driftes av det offentlige, med langsiktige, forutsigbare rammeavtaler med det ideelle. Her er trepartssamarbeidet helt avgjørende for utviklingen av offentlig sektor, for vi kan ikke bygge tillit der en er underlagt krav om fortjeneste. Jeg har lenge jobbet med både FO, For Velferdsstaten og Ideelt Barnevernsforum om dette spørsmålet og det tenker jeg å fortsette med, all den tid politikerne ikke gjør den jobben stortinget har sagt skal gjøres.