Vi vil ha en tillitsreform der NAV sammen med borgeren finner frem til den hjelpen som passer best, uten at et rigid regelverk er et hinder. Det vedtok Venstres landsstyre i fjor høst. Opposisjons snakk om en generell «tillitsreform» i offentlig sektor betyr i realiteten at de vil frata statlige virksomheter friheten til å jobbe på den måten de selv ønsker. Å kalle det en «tillitsreform» vitner om at bakgrunnen for forslaget er at de ikke har tillit til private aktører. Jeg har tillitt til at kommunene og virksomhetene best vet hvordan de kan nå målene som er satt. Derfor skal de ha frihet og handlingsrom til å ta i bruk innovative arbeidsmetoder og løse oppgavene på den måten som virker best etter de lokale forholdene