Brukermedvirkning er særs viktig. Også slik at bruker sammen med NAV finner frem til hvilken bistand som passer best. Det må være rom for skjønn og individuell tilpasning. Det må også være rom for innovative arbeidsmetoder og lokale tilpasninger.