Høyre vil ha mer tillitsbasert mål- og resultatstyring og mindre statlig detaljstyring i offentlig sektor. Vi mener at politikerne bør sette overordnede mål og at kommunene og virksomhetene må ha frihet og handlingsrom til å jobbe mot disse målene på den måten de selv ønsker. Høyre har tillit til at kommunene og de offentlige virksomhetene best vet hvordan de kan nå målene som er satt, og at tjenestene blir best når de ansatte i offentlig sektor har frihet til å finne nye, innovative måter å levere tjenestene på – gjerne i samspill med næringsliv, sivilsamfunn, akademia og innbyggere. Høyre er mer opptatt av kvaliteten på tjenestene enn hvem som leverer dem, og vil derfor ikke detaljstyre hvordan tjenestene skal utføres. Difis innbyggerundersøkelse viser at innbyggerne blir mer fornøyde med offentlig sektor og at 70 prosent mener at det offentlige tilbyr gode tjenester. Det er en økning på elleve prosentpoeng siden 2013. Vi er med andre ord på rett vei, men vi må hele tiden fortsette å utvikle tjenestetilbudet til det beste for folk og næringsliv!