Gjennom en opptrappingsplan for å øke bemanninga i det kommunale barnevernet og innføring av en veiledende bemanningsnorm.