Det handler så klart om penger, både at det finnes store nok budsjetter i statlig og kommunalt barnevern. Men også at de pengene som settes av til barnevern brukes på barnas beste og gode arbeidsforhold for de ansatte, ikke forsvinner ut i privat profitt. Derfor foreslår Rødt økte midler til både kommunalt og statlig barnevern i våre alternative statsbudsjetter, samtidig som vi krever ikke-kommersielle aktører.