SV vil ha et bemanningsløft i barnevernet. Gjennom en fireårig opptrappingsplan med øremerkede midler skal vi gi lokale barnevernsansatte nok folk på jobb og tid til å se og hjelpe hvert enkelt barn. Det er også en forutsetning for god medvirkning for barna. I vårt alternative budsjett for 2021 starter vi satsingen, med 253 mill. kroner til 250 nye stillinger. SV vil også ha en veiledende bemanningsnorm, der saksbehandlere i det kommunale barnevernet ikke skal ha ansvar for flere enn 15 barn.