Rødt ønsker å styrke barnevernet og har vedtatt flere tiltak knyttet til dette. Rødt vil sikre bemanning slik at det er en øvre grense på 15 barn per ansatt i barnevernet, og på sikt styrke bemanningen ytterligere slik at barnevernet sikres tverrfaglig og god bemanning. Kompetansestyrking er viktig, men det hjelper ikke om det ikke er nok ansatte til å gjøre jobben. I tillegg må kommunene få styrket sin økonomiske ramme slik at man får en helhetlig styrking av tjenestene rundt hvert enkelt barn og hver enkelt familie.