Barnevernet fortjener et bemanningsløft! Gjennom en fireårig opptrappingsplan med øremerkede midler vil vi gi lokale barnevernsansatte flere kolleger, tid til faglig refleksjon, videreutdanning og faglig handlingsrom. I vårt alternative budsjett for 2021 starter vi satsingen, med 253 mill. kroner til 250 nye stillinger. SV vil også ha en veiledende bemanningsnorm, der saksbehandlere i det kommunale barnevernet ikke skal ha ansvar for flere enn 15 barn.