Kommuneøkonomien må styrkes og deretter må barnevernet prioriteres høyere i de kommunale budsjettene, dette blir spesielt viktig etter at den nye barnevernreformen trer i kraft januar 2022.