Arbeiderpartiet vil ha alle deler av barnevernstjenesten i offentlig eller ideell regi, og utarbeide en opptrappingsplan for å oppnå dette. Vi vil også gjennomføre en tillitsreform i barnevernstjenesten, sikre den tilstrekkelige kompetansen og nok ansatte. Vi har årlig foreslått om 200 millioner i økte bevilgninger for å sikre flere stillinger i det kommunalt barnevern.