SV vil gå inn for en veiledende bemanningsnorm i tråd med FOs forslag om max 9-15 barn per kontaktperson. Jeg vil også jobbe for at det ansettes i hele faste stillinger. Det gir forutsigbarhet for både ansatte og brukere og bidrar til både å rekruttere og beholde kompetanse.