Rødt støtter en bemanningsnorm på maks 15 saker per saksbehandler og er opptatt av at kommunene må ha økonomi til å gjennomføre dette i praksis. Det er bra med krav om bred faglig kompetanse, men god kompetanse hjelper lite dersom det ikke er nok folk på jobb, derfor må kompetanseheving og økt bemanning gå hånd i hånd. Rødt er også for å sikre et bredt spekter av tiltak for barn og familier med hjelpebehov. Så sier vi nei til velferdsprofitører i barnevernet. Vi ønsker at barnevernstjenester skal driftes av det offentlige eller av ideelle aktører, slik at pengene vi bevilger til barnevern faktisk brukes til gode tjenester og skikkelig lønns- og arbeidsforhold for de som jobber der og ikke til privat berikelse.