Arbeiderpartiet vil ha en gjennomgang av organiseringen av barnevernet for å sikre at tjenesten er hensiktsmessig organisert. Barnevernstjenesten trenger flere ansatte, både kvinner og menn. . Samarbeid på tvers av etater må lovfestes, og vi må vurdere en bemanningsnorm i barneverntjenesten og et tak for hvor mange pågående saker en ansatt kan ha ansvar for samtidig.