Dette er et viktig punkt for meg som jobber mye med alle utfordringene barnevernet vårt står i. En av dem er at det trengs flere ressurser for at de ansatte i førstelinja skal få gjort jobben sin grundig nok og orke å stå i den krevende jobben de har.

Vi i Senterpartiet vil styrke fellesskapsløsningene. Vi ønsker at ansvar og drift av viktige velferdstjenester fortsatt skal ligge hos kommuner og fylkeskommuner. Senterpartiet vil også jobbe for å avvikle bruken av konkurranseutsetting og anbud i barnevernssektoren, samt styrke den kommunale barnevernstjenesten og trappe ned bruken av de kommersielle barnevernstjenestene. I vårt alternative budsjett foreslo vi å øke midlene til det kommunale barnevernet med 230 mill. Kroner, fordi vi ser behovet for å styrke og øke bemanningen.