ØREMERKA STATLIGE MIDLER, NOE AP HAR FORESLÅTT I ALLE SINE ALTERNATIVE BUDSJETTER. UTREDE EN BAMANNINGSNORM I FELLESSKAP MED ORGANISASJONENE, INNFØRE EN TILLITSREFORM OG STYRKE KOMPETANSEN, BLANT ANNET MED VEKT PÅ LEVEKÅRSSTRESS OG KULTURFORSKJELLER.