Et bemanningsløft i barnevernet er helt nødvendig. Vårt mål er en veiledende bemanningsnorm der saksbehandlere i det kommunale barnevernet ikke skal ha ansvar for flere enn 15 barn. Gjennom en fireårig opptrappingsplan med øremerkede midler skal vi gi lokale barnevernsansatte nok folk på jobb og tid til faglig refleksjon, videreutdanning og faglig handlingsrom. I vårt alternative budsjett for 2021 starter vi satsingen, med 253 mill. kroner til 250 nye stillinger.