Vi vil innføre en bemanningsnorm på maks 15 saker per saksbehandler og satse på kompetanseheving og økt bemanning. Samtidig må kommunene sikres god nok økonomi til å gjennomføre disse tiltakene.