SV vil ha ein opptrappingsplan for å auka bemanninga i det kommunale barnevernet. Me vil ha ei rettleiande bemanningsnorm som sikrar at saksbehandlarar ikkje har ansvar for fleire enn 15 barn.