Rødt vil sikre bemanning slik at det er en øvre grense på 15 barn per ansatt i barnevernet, og på sikt styrke bemanningen ytterligere slik at barnevernet sikres tverrfaglig og god bemanning. Kompetansestyrking er positivt, men det hjelper ikke om det ikke er nok ansatte til å gjøre jobben. I tilfeller det er behov for tolk, skal det sikres at det er kvalifisert tolk uten tilknytning til barnet eller saken. Vi vil bygge opp et barnevern der det finnes ulike typer hjelpetiltak for barn og deres familier. Ønsker dere mer utfyllende svar finnes dette i Rødts arbeidsprogram under kapittel 5.