KrF tar på alvor at mange barneverntjenester opplever kapasitetsutfordringer. Vårt klare mål er at de ansatte skal ha gode arbeidsforhold og nok tid til å ivareta barna på en god måte. Regjeringen har satt i verk flere tiltak for å øke oppmerksomheten om barnevernet i kommunene. Kunnskap om tilstanden og bemanningssituasjonen i egen barnevernstjeneste er avgjørende for at prioriteringene skal bli gode. Fra 2013 til 2019 har vi sett en kraftig vekst i stillinger og det ble opprettet 1 400 flere årsverk i det kommunale barnevernet. Det skyldes at kommunene har prioritert barnevernet mer. KrF vil fortsette å følge med på bemanningssituasjonen og legge til rette for at den positive utviklingen fortsetter.

I tillegg tror jeg forebygging på ulike måter er svært avgjørende for både barn og voksne og kan bidra til mindre press på tjenestene senere. Jeg skrev et forslag til resolusjon til landsmøtet til KrF i vår som ble vedtatt som tar for seg de økende behovene for psykisk helsehjelp. Med god hjelp på et tidligere tidspunkt, kan det bety stor forskjell.