Arbeidarpartiet vil ha alle delar av barnevernstenestene i offentleg eller ideell regi, og utarbeide ein opptrappingsplan for å oppnå dette. Vi vil og gjennomføre ei tillitsreform i barnevernstenesta, sikre den tilstrekkelege kompetansen og nok tilsette. Vi har årleg foreslått 200 millionar i auka bevillingar for å sikre fleire stillingar i det kommunale barnevernet.