Frå 2013 til 2019 har det vore ein stor vekst i stillingar og det er blitt 1 400 fleire årsverk i det kommunale barnevernet. Det er bra men vi må styrke vidare, KrF vil  følgje situasjonen og legge til rette for at vi kan ha ei positiv utvikling vidare.