Vi må legge til rette for at det er samsvar mellom behov og økonomiske rammer.