KrF tar kapasitetsutfordingene i barnevernet på alvor og at ansatte i barnevernet får gode arbeidsforhold og nok tid til barnene dei skal gi hjelp. 1400 flere årsverk er inne i Barnevernet fra 2013-19. KrF vil bidra til at kommunene får ressurser til ytterligere økt fokus på barneverntenesten, slik kommunene har gjort dei siste årene.