Velferdstjenester skal ikke ut på anbud.

Gode barnevernstjenester og nok bemanning til å sette av nok tid er et budsjettspørsmål.

Det handler om økonomi og tilstrekkelige bevilgninger.

Arbeiderpartiet har derfor foreslått store økninger i bevilgningene de siste årene.