Fra 2013 til 2019 har det blitt nærmere 1 400 flere ansatte i det kommunale barnevernet. Dette innebærer en økning på nesten 30 prosent. Aldersgrensen for ettervern er hevet til 25 år. Det er innført et lovkrav om årlig rapportering til kommunestyret om tilstanden i barnevernstjenesten. Venstre ønsker å tilby en masterutdanning for de som ønsker å ta videreutdanning. Det legges opp til at stat og kommune skal bli kompensert for økte kostnader som følge av økte kompetansekrav i tjenestene.