Barnevernet er utrolig viktige for å ivareta barn som er utsatt for omsorgssvikt. Også gjennom oppfølging av foreldre. Viktig å sikre kompetanse hos de ansatte, ønsker derfor å tilby masterutdanning for dem som ønsker videreutdanning. Det har vært en stor økning i antallet ansatte i det kommunale barnevernet de siste syv årene. Det er bra. Tenker at det med økte kompetansekrav må følge midler. Kompetanse og tilstrekkelig ressurser er nøkkel for godt barnevern.