De siste årene har Høyre i regjering bidratt til en gradvis endring og bedring av barnevernet. En viktig del av dette er flere ansatte og flere ansatte med barnevernsfaglig kompetanse. I den nye barnevernloven som legges frem denne våren er en viktig målsetting å øke kvaliteten i barnevernstjenesten, og styrke rettighetene til de barna som trenger det aller mest.  

Høyre prioriterer flere ansatte i barnevernet.  Fra 2013 til 2019 har det blitt nærmere 1 400 flere ansatte i det kommunale barnevernet. Dette innebærer en økning på nesten 30 prosent. Flere folk og bedre kompetanse hos de ansatte vil samlet sett bidra til å bedre situasjonen for de ansatte i barnevernet. Barnevernsreformen skal bidra til at kommunene tar større ansvar for barnevernet, og sørge for at bemanning blir fult opp og vurdert lokalt.