Ja, KrF ønsker at innsatsen mot arbeidskriminalitet stadig skal styrkes. Ansatte innen helse- og sosialsektoren opplever dessverre i for stor grad vold og trusler. Dette er uakseptabelt og noe som må bekjempes. Arbeidstilsynet videreførte aktiviteter i denne sektoren i 2020, hvor det ble lagt vekt på kartlegging og risikovurdering. Vi støtter Arbeidstilsynets arbeid med tiltak som kan redusere dette alvorlige problemet.