Dette er et konkret tema som ikke er nevnt tydelig i vårt arbeidsprogram, men vi slår fast både at vi ønsker å styrke arbeidstilsynets arbeid generelt og tiltak som sikrer ansatte mot vold, trusler og trakassering på arbeidsplassen uavhengig av sektor.