Ja, i tillegg så mener jeg personlig at det trengs en gjennomgang av relevant lovverk for å sikre helse- og sosialarbeidere bedre vern og oppfølging når de utsettes for vold og trusler på eller relatert til jobb. Det er bekymringsfullt at en stor andel helse- og sosialarbeidere opplever vold, trusler og trakassering i arbeidshverdagen.