Ja. Arbeiderpartiet har lenge argumentert for økte bevilgninger til Arbeidstilsynet og en kraftigere innsats mot trakassering i arbeidslivet.