Det er behov for å styrke tryggheten til helse- og sosialarbeidere. I Rødts alternative statsbudsjetter bevilger vi også midler til å styrke tryggheten for ansatte i barnevernet.