Vold og trusler er alvorlig uansett hvem som rammes, derfor er det viktig at Arbeidstilsynet har tilstrekkelige midler til kontroll og oppfølging der det er nødvendig. Vi vet at helse- og omsorgsarbeidere er en utsatt gruppe. Arbeidstilsynet må sikres tilstrekkelig midler, men vi mener det viktigste vi kan gjøre for å redusere vold og trusler mot helse- og sosialarbeidere er å sikre høy kompetanse og tilstrekkelig ressurser i helse- og omsorgstjenestene.