Alle ansatte har rett på å oppleve trygghet på arbeidsplassen. Det er særlig ansatte i helse- og sosialtjenestene som utsettes for mest vold og det rammer oftest kvinner. Arbeidstilsynet blir styrket med 35 millioner, i SVs alternative budsjett, for å blant annet øke tilsyn og sikre god nok kontroll og oppfølging av arbeidsplasser.