Arbeidstilsynet må selv prioritere sitt arbeid mellom de ulike grupper.