Skal en hindre vold, må første bud være at det er mange nok på jobb, slik at den ansatte er trygg og den som skal ha hjelp får det. Så det er viktigst med flere ansatte.  Det er særlig de ansatte i helse- og sosialtjenestene som utsettes for mest vold og det rammer oftest kvinner. Alle ansatte har rett på å oppleve trygghet på arbeidsplassen. I SVs alternative budsjett foreslår vi å styrke Arbeidstilsynet med 35 millioner for å blant annet øke tilsyn og sikre god nok kontroll og oppfølging av arbeidsplasser.