Fremskrittspartiet har foreslått økte bevilgninger til Arbeidstilsynet, blant annet for å kunne følge opp og veilede yrkesgrupper som er utsatt for vold og trusler. Det finnes åpenbart mange helse- og sosialarbeidere i stillinger som er utsatt for vold og trusler.