JA, det er helt grunnleggende at ansatte føler seg trygge på jobb. Jeg vil også jobbe for en bemanning som reduserer alenearbeid. Trygghet for de ansatte gir også bedre trygghet for brukere.