Rødt nevner ikke dette spesifikt i programmet vårt, men generelt vil vi styrke Arbeidstilsynet slik at de har nok ressurser til å følge opp lovbrudd og uholdbare arbeidsmiljøer. I tillegg mener jeg at vi må følge opp vold i arbeidslivet ved at det må foreligg konkrete forbygningsplaner mot vold på arbeidsplassen. Det holder ikke å ta tak i voldsepisoder etter de har skjedd, det må jobbes kontinuerlig med. I tillegg må man reelt sett ha høy nok bemanning slik at man slipper å være aleine på jobb.