Ja, i SV sitt alternative budsjett er det satt av 35 millioner til en styrking blant annet av økt tilsyn og sikre god nok kontroll og oppfølging av arbeidsplasser, Det er spesielt viktig med fokus på helse. og sosialtjenesten hvor vold ofte rammer kvinner.