Rødt har ikke nevnt dette spesifikt i vårt program, men vi er generelt opptatt av at arbeidstilsynet skal ha nok ressurser til å gjøre en god jobb og følge opp både lovbrudd og uholdbare arbeidsmiljøer. Jeg er personlig også opptatt av at politikere bidrar til en kunnskapsbasert debatt om barnevernet som anerkjenner den viktige jobben som gjøres der.