Ja, Arbeiderpartiet vil styrke Arbeidstilsynet og samarbeidet mellom de viktigste etatene på området. Vi må forebygge vold mot ansatte i helse- og omsorgssektoren ved å sikre gode rutiner for rapportering, styrke varslingsinstituttet og sørge for at det er trygt å varsle i helsetjenesten.