Rødt har ikke nevnt dette spesielt i vårt arbeidsprogram, men vårt parti alltid vært opptatt av å sikre arbeidstakere et trygt og godt arbeidsmiljø. Det er bekymringsfullt at en stor andel helse- og sosialarbeidere opplever vold, trusler og trakassering i arbeidshverdagen, og jeg er selv fra en kommune, Kragerø, som har hatt en svært alvorlig hendelse for noen år siden hvor en ansatt ble drept på jobb. Det trengs åpenbart tiltak for å forebygge slike hendelser. Det skal være trygt å gå på jobb, og vi tror det er en forutsetning for å utføre godt sosialt arbeid over tid.