Ja, i vårt alternative statsbudsjett har vi økt bevilgningene til Arbeidstilsynet. På generell basis går vi inn for å styrke innsatsen mot trakassering, trusler og vold i arbeidslivet.