Ja. Dette er en utsatt gruppe. Det er særlig de ansatte i helse- og sosialtjenestene som utsettes for mest vold og det rammer oftest kvinner. Alle ansatte har rett på å oppleve trygghet på arbeidsplassen. I SVs alternative budsjett foreslår vi å styrke Arbeidstilsynet med 35 millioner for å blant annet øke tilsyn og sikre god nok kontroll og oppfølging av arbeidsplasser.