Viktig med tilstrekkelig midler til slik kontroll og oppfølging ved behov.