Alle har rett til å vera trygge på jobb. SV føreslår å styrka Arbeidstilsynet, mellom anna for å auka tilsyn og sikra god nok kontroll og oppfølging av arbeidsplassar.