Rødt har ikke nevnt dette spesielt i vårt arbeidsprogram, men vårt parti har alltid vært opptatt av å sikre arbeidstakere et trygt og godt arbeidsmiljø. Det er bekymringsfullt at en stor andel helse- og sosialarbeidere opplever vold, trusler og trakassering i arbeidshverdagen. Selv om dette ikke er spesifikt nevnt i arbeidsprogrammet har Rødt vært tydelige på at vi ønsker å styrke Arbeidstilsynet